Messu- ja somistusalan liitto järjestää yhteistyössä  messujärjestäjien kanssa vuoden 2017 kuluessa yhden Paras messuosasto –kilpailun.

Paras messuosasto -kilpailujen tavoitteena on saada näytteilleasettajat ymmärtämään osaston ammattitaitoisen suunnittelun ja toteuttamisen merkitys, parantaa messutapahtumien visuaalista ilmettä sekä saada julkisuutta messumedialle.

 Kilpailut järjestetään vuoden 2017 kuluessa seuraavissa messutapahtumissa:

tapahtuma ajankohta
paikka
Finnclean 10.-12.5.2017 Tampere
     
     

Kilpailuluokat: osastot alle 40 m2 ja yli 40 m2

Valintakriteerit:

- Visuaalinen ilme
- Ensivaikutelma: erottuvuus, innovatiivisuus, huomioarvo, houkuttelevuus
- Yrityskuvan mukaisuus: yrityksen visuaalisen ilmeen ja imagon näkyminen osastoratkaisuissa
- Informaatio: osaston informatiivisuus, informaation selkeys
- Tehokeinot: värien, muotojen, materiaalien yms. yhdistely
- Valaistus: valon riittävyys ja kohdentaminen, valon käyttö tehokeinona
- Tilankäyttö ja toimivuus: avoin/suljettu osasto, asiakkaiden kulku- ja oleskelutilat
- Tekniset ratkaisut, turvallisuus, ympäristöasiat
- Viimeistely, siisteys
- Osaston toiminta: esittelijöiden toiminta, aktiviteetit osastolla

Tuomaristo kiertää messuilla ensimmäisen messupäivän aamupäivällä messujen aukioloaikana. Tuomarit valitsevat parhaan osaston kummassakin sarjassa sekä antavat halutessaan kunnia-mainintoja. Kilpailun tulos julkistetaan samana päivänä.